Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh
Lý thuyết cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Lý thuyết cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động trang 87 - SGK Tin học lớp 6

Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b. Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

Xem lời giải

3. Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh
Luyện tập bài 1 trang 88 - SGK Tin học lớp 6

Sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh, em hãy viết lại (hoặc vẽ sơ đồ) mô tả quy trình tính số tiền được giảm cho khách hàng mua sách nêu ở trên.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 88 - SGK Tin học lớp 6

Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng trang 88 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 88 - SGK Tin học lớp 6

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

Xem lời giải