Luyện tập bài 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

Đề bài

Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng.

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn.

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thao tác kiểm tra điều kiện phải cho kết quả là thoả mãn hoặc không thoả mãn. Điều kiện cần kiểm tra trong cấu trúc rẽ nhánh thường là 1 biểu thức so sánh.

Lời giải chi tiết

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng.

=> Sai, phải là biểu thức so sánh.

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn.

=> Đúng.

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai".

=> Đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí