Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Thông tin và thu nhận thông tin
Hoạt động 1 trang 5 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy xem một trang báo và trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

Xem lời giải

Lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin

Lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

2. Xử lí thông tin
Hoạt động 2 trang 6 - SGK Tin học lớp 6

Xét 2 tình huống sau: 1) Em biết được điều gì? 2) Em cần làm gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống sau: Em đang đi trên đường thấy mây đen kéo tới bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét hai tình huống sau: Với mỗi tình huống mô tả trên đây, em hãy trả lời câu hỏi sau: Có vật mang tin trong tình huống này hay không? Nếu có thì đó là gì?

Xem lời giải

Vận dụng trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Mỗi biển báo, biểu tượng, hình ảnh sau đây em thường thấy ở đâu và theo em nó được dùng để thông báo điều gì cho mọi người?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống "Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp". Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

Xem lời giải

2. Trao đổi thông tin
Lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin

Lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 9 - SGK Tin học lớp 6

Trong bài học đã nói đến hai tình huống trao đổi thông tin sau: 1) Bên gửi thông tin là ai hay là gì? 2) Bên nhận thông tin là ai hay là gì?

Xem lời giải

4. Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin
Hoạt động 2 trang 9 - SGK Tin học lớp 6

Cho hai tình huống mô tả sau: Nếu không có thông tin như vậy thì hậu quả có thể là gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết phóng viên phỏng vấn, cảnh sát điều tra hiện trường vụ tai nạn có thể dùng những cách nào để lưu trữ thông tin? Trong mỗi trường hợp đó, thông tin được chuyển thành dữ liệu dạng gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Có những cách nào để lưu trữ thông tin trong những trường hợp sau và khi lưu trữ em có loại dữ liệu gì?

Xem lời giải

Vận dụng trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Ở một số nước phát triển, cạnh vạch sơn trắng ở lối đi dành cho người đi bộ qua đường thường có thêm loa phát nhạc khi đèn xanh cho phép qua đường và dừng nhạc khi hết đèn xanh. Hỏi việc này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống: "Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở". Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải

1. Một số thiết bị số thông dụng
Hoạt động trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Em đã biết tên các thiết bị nào trong các thiết bị ở Hình 1 sau đây?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất