Câu hỏi tự kiểm tra trang 7 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Xét tình huống "Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp". Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

Đề bài

Xét tình huống "Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp". Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

1. Đó là thu nhận thông tin qua vật mang tin.

2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Con người thu nhận thông tin trực tiếp nhờ 5 giác quan và thu nhận thông tin gián tiếp qua vật mang tin.

Lời giải chi tiết

Theo em, câu nhận xét đúng về tình huống là:

2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí