Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
2. Trao đổi thông tin
Lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin

Lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 9 - SGK Tin học lớp 6

Trong bài học đã nói đến hai tình huống trao đổi thông tin sau: 1) Bên gửi thông tin là ai hay là gì? 2) Bên nhận thông tin là ai hay là gì?

Xem lời giải

4. Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin
Hoạt động 2 trang 9 - SGK Tin học lớp 6

Cho hai tình huống mô tả sau: Nếu không có thông tin như vậy thì hậu quả có thể là gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết phóng viên phỏng vấn, cảnh sát điều tra hiện trường vụ tai nạn có thể dùng những cách nào để lưu trữ thông tin? Trong mỗi trường hợp đó, thông tin được chuyển thành dữ liệu dạng gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Có những cách nào để lưu trữ thông tin trong những trường hợp sau và khi lưu trữ em có loại dữ liệu gì?

Xem lời giải

Vận dụng trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Ở một số nước phát triển, cạnh vạch sơn trắng ở lối đi dành cho người đi bộ qua đường thường có thêm loa phát nhạc khi đèn xanh cho phép qua đường và dừng nhạc khi hết đèn xanh. Hỏi việc này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống: "Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở". Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải