Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu
1. Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung
Hoạt động 1 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu một ví dụ về một bảng chứa thông tin. Theo em, trình bày thông tin dưới dạng bảng có những lợi ích gì?

Xem lời giải

2. Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng
Lý thuyết trình bày thông tin ở dạng bảng

Lý thuyết trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 67 - SGK Tin học lớp 6

Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi độ cao của hàng vào gợi ý ở Hình 3

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 67 - SGK Tin học lớp 6

Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5. Từ đó hãy trình bày cách thêm cột giới tính và xóa hàng thứ 3 trong bảng chỉ số BIM của nhóm 1.

Xem lời giải

3. Chọn ô, hàng, cột và bảng
Luyện tập trang 69 - SGK Tin học lớp 6

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình.

Xem lời giải

Vận dụng trang 69 - SGK Tin học lớp 6

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây:

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 69 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải