Bài 6. Sơ đồ tư duy

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
1. Khái niệm sơ đồ tư duy
Lý thuyết sơ đồ tư duy

Lý thuyết sơ đồ tư duy Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 73 - SGK Tin học lớp 6

Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói về những gì? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện dự kiến đó. Hình 2 sau đây là một ví dụ.

Xem lời giải

2. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản
Hoạt động 2 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Xem sơ đồ tư suy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy.

Xem chi tiết

Luyện tập bài 2 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan.

Xem lời giải

Vận dụng trang 74 - SGK Tin học lớp 6

1) Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp nào sau đây?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 74 - SGK Tin học lớp 6

1. Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao? 2. Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học?

Xem lời giải