Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu
1. Khám phá website
Hoạt động 1 trang 32 - SGK Tin học lớp 6

Truy cập trang web ở Hình 1, quan sát và di chuyển thanh trượt phải, em tìm được thông tin ở những dạng nào sau đây: chữ, hình ảnh, âm thanh. Nháy chuột vào mục HỌC TRÒ 360, em thấy gì mới.

Xem lời giải

Lý thuyết thông tin trên web

Lý thuyết thông tin trên web Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

2. Siêu văn bản và siêu liên kết
Hoạt động 2 trang 34 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy truy cập một trang web hữu ích, tùy chọn, quan sát và trỏ chuột vào dòng tiêu đề của một mục tin, hình ảnh hoặc đoạn video. Nếu con trỏ chuột xuất hiện hình bàn tay, em nháy chuột để xem và quay trở lại trang web đầu tiên.

Xem lời giải

Luyện tập trang 34 - SGK Tin học lớp 6

Trong các trang web sau đây, những trang web nào có cùng địa chỉ trang chủ.

Xem lời giải

Vận dụng trang 34 - SGK Tin học lớp 6

Thầy cô giáo sẽ gợi ý một số website nghe nhạc. Em hãy truy cập vào 1 website, quan sát và chỉ ra 1 vài siêu liên kết, siêu văn bản. Sau đó mở 1 bài hát mà em thích.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 34 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải

1. World Wide Web
Hoạt động 1 trang 35 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy truy cập website có địa chỉ

Xem lời giải

2. Trình duyệt web
Hoạt động 2 trang 35 - SGK Tin học lớp 6

Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website.

Xem lời giải

Lý thuyết truy cập thông tin trên Internet

Lý thuyết truy cập thông tin trên Internet Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Luyện tập trang 37 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy mở trình duyệt web có trên máy tính để xem dự báo thời tiết ngày mai địa chỉ ... Theo em, nội dung thông tin trên trang web có thay đổi theo thời gian không?

Xem lời giải

Vận dụng trang 37 - SGK Tin học lớp 6

Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 37 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải

1. Tìm kiếm thông tin trên Internet
Hoạt động 1 trang 38 - SGK Tin học lớp 6

Theo em, việc tìm kiếm thông tin trên Internet có những đặc điểm nào sau đây.

Xem lời giải

Lý thuyết giới thiệu máy tìm kiếm

Lý thuyết giới thiệu máy tìm kiếm Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

3. Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất