Câu hỏi tự kiểm tra trang 37 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. WWW là mạng lưới các website trên Internet.

2. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên WWW.

3. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức.

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

1. WWW là mạng lưới các website trên internet.

3. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu