Vận dụng trang 37 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh?

1. https://dantri.com.vn

2. https://dictionary.cambridge.org

3. https:languages.oup.com

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

Em sử dụng những website này để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh:

2. https://dictionary.cambridge.org

3. https://languages.oup.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu