Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Bình chọn:
3.9 trên 38 phiếu
1. Khái niệm bit
Hoạt động 1 trang 14 - SGK Tin học lớp 6

1) Có thể tạo ra một thẻ mới (vẫn chỉ gồm hai ô tròn) cho thành viên thứ năm hay không? Chú ý rằng thẻ mới phải khác với bốn thẻ đã có. 2) Nếu mỗi thẻ gồm ba ô tròn thì có thể tạo được năm thẻ khác nhau cho 5 chú Vẹt không?

Xem lời giải

Lý thuyết biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Lý thuyết biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh
Hoạt động 2 trang 16 - SGK Tin học lớp 6

Hãy thay ô màu đen thành kí hiệu 1, ô màu trắng bằng kí hiệu 0, xếp liên tiếp theo trình tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Kết quả nhận được là gì?

Xem lời giải

Luyện tập trang 16 - SGK Tin học lớp 6

Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là bốn bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?

Xem lời giải

Vận dụng trang 16 - SGK Tin học lớp 6

Một điệp viên hẹn gặp một người cung cấp tin tại địa điểm bí mật. Để phòng ngừa mọi rủi ro, họ quy ước: Trước giờ gặp, người cung cấp tin nhìn lên cửa số căn phòng X; nếu ở cửa sổ có lọ hoa thì cuộc gặp diễn ra bình thường, còn không thì cuộc gặp bị hủy. Có thể coi đây là cách truyền tin dùng một bit hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 17 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải