Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính
Hoạt động trang 18 - SGK Tin học lớp 6

Trong hệ thập phân cũng là chữ số "1" nhưng giá trị của nó khi ở hàng trăm gấp mười lần giá trị của nó ở hàng chục. Tức là nếu chữ số "1" dịch sang trái một ví trí thì nó biểu diễn giá trị mới gấp mười lần so với khi ở vị trí cũ (khi chưa dịch sang trái một vị trí). Bạn Minh Khuê nhận xét: Quy luật này chỉ đúng với chữ số "1". Em có đồng ý với bạn Minh Khuê không?

Xem lời giải

Lý thuyết dữ liệu trong máy tính

Lý thuyết dữ liệu trong máy tính Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

3. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp
Luyện tập trang 20 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Vận dụng trang 20 - SGK Tin học lớp 6

Em nên chọn dung lượng bao nhiêu là thích hợp cho mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 20 - SGK Tin học lớp 6

1. Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có bằng với số 111 ở hệ thập phân không? Vì sao? 2. Có bạn nói: "Trong máy tính điện tử, các số được biểu diễn như trong hệ thập phân chúng ta quen dùng, vì người ta vẫn nhập các số thập phân vào máy tính để tính toán". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Xem lời giải