Câu hỏi tự kiểm tra trang 10 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Xét tình huống: "Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở". Trong các câu sau, câu nào đúng?

Đề bài

Xét tình huống: "Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở". Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Cô giáo đang gửi thông tin.

2. Cô giáo đang lưu trữ thông tin.

3. Em đang nhận thông tin.

4. Em đang lưu trữ thông tin.

5. Cô giáo và em đang trao đổi thông tin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin dưới các dạng khác nhau.

- Trao đổi thông tin: gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi.

Lời giải chi tiết

Câu đúng là: 

1. Cô giáo đang gửi thông tin.

3. Em đang nhận thông tin.

4. Em đang lưu trữ thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí