Luyện tập bài 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên Internet. Em hãy:

Đề bài

Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên Internet. Em hãy:

1) Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài toán và đặt tên cho bài toán đó.

2) Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu ở trên, đánh số cho các bước của thuật toán.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bài toán là 1 vấn đề cần giải quyết với đầu vào, đầu ra được xác định rõ ràng, chặt chẽ.

- Thuật toán là 1 quy trình chặt chẽ gồm 1 số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết 1 bài toán cụ thể nào đó.

Lời giải chi tiết

1. Bài toán

- Bài toán: Tìm ảnh của một chiếc đồng hồ thông minh trên Internet.

- Tên bài toán: Tìm ảnh đồng hồ.

2. Thuật toán

- Bước 1: Mở máy tìm kiếm.

- Bước 2: Gõ từ khóa "đồng hồ thông minh".

- Bước 3: Nhấn enter và nhận kết quả hiển thị trên màn hình.


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí