Hoạt động trang 80 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh: 1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào? 2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước

Đề bài

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?

2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ đoạn thơ để xác cách giải quyết bài toán.

- Dựa vào kiến thức đã học để nêu từng bước giải toán.

Lời giải chi tiết

1. Cách giải quyết bài toán: Công thức tính diện tích hình thang.

2. Từng bước giải toán tính diện tích hình thang

- Bước 1: Đáy lớn + Đáy nhỏ.

- Bước 2: Lấy tống của đáy lớn và đáy nhỏ nhân với chiều cao.

- Bước 3: Kết quả của phép tính ở bước 2, chia cho hai = diện tích hình thang.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí