Luyện tập bài 1 trang 85 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm.

2. Chương trình máy tính là một bản môt tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

- Mô tả thuật toán phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ. Khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán thì ta có cấu trúc tuần tự.

Lời giải chi tiết

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm.

=> Sai, vì chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

2. Chương trình máy tính là một bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

=> Đúng.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào.

=> Đúng.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán.

=> Đúng.


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.