Tiếng Anh 10 Unit 4 Project


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Đề bài

A Volunteer Project (Dự án tình nguyện)

Work in groups. Find information about a volunteer project in your community.

(Làm việc nhóm. Tìm thông tin về một dự án tình nguyện trong cộng đồng của bạn.)

Present your findings to the class.

(Trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

Your presentation should include:

(Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm)

• What is the volunteer project about? (Dự án tình nguyện về điều gì?)

• What are the aims of the project? (Mục tiêu của dự án là gì?)

• Where is it carried out? (Nó được thực hiện ở đâu?)

• Who takes part in the project? (Ai tham gia vào dự án?)

• What are the main activities of the project? (Các hoạt động chính của dự án là gì?)

• Who will benefit from the project? (Ai sẽ được hưởng lợi từ dự án?)

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hello everyone, today I’m going to introduce to you our volunteer project named Happy Tutors. We are carrying out this project at Cau Giay District first and then we will open it at every district in Hanoi. Each volunteer in our team will become a tutor who is willing to help poor students study better. Students who have good results in any subjects can take part in our project. Our main activities are to make a list of poor students who need helps, find suitable tutors for them and assist them to study well. I hope our project will develop more in the future. If you are interested in our project, please send us your application soon.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dự án tình nguyện mang tên Gia sư hạnh phúc. Chúng tôi đang thực hiện dự án này trước tiên tại Quận Cầu Giấy và sau đó sẽ mở rộng tại tất cả các quận của Hà Nội. Mỗi tình nguyện viên trong nhóm của chúng tôi sẽ trở thành một gia sư sẵn sàng giúp đỡ các học sinh nghèo học tập tốt hơn. Những học sinh có kết quả tốt trong bất kỳ môn học nào đều có thể tham gia vào dự án của chúng tôi. Hoạt động chính của chúng tôi là lập danh sách các học sinh nghèo cần giúp đỡ, tìm gia sư phù hợp cho các em và hỗ trợ các em học tốt. Tôi hy vọng dự án của chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Nếu bạn quan tâm đến dự án của chúng tôi, vui lòng gửi đơn đăng ký sớm cho chúng tôi nhé.


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Looking back

  Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practice saying the sentences. Fill in the gaps with the correct forms of the words in brackets. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. Use the past simple or past continuous.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the words from the box. Then practise it in pairs. 2. Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs. Take on a role and act out a conversation like the one in 1. Use the expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram about Save the children. 2. Work in groups. Use the diagram to talk about Save the children.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening

  1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.