Ôn tập chương V - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 92

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 5.25 trang 93

An đã hỏi một số bạn trong trường về hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất trongg tuần đầu tháng 6 vừa qua và thu được dữ liệu sau (D: Đi du lịch, C: Chơi thể thao, H: Học thêm, L: Làm việc nhà)

Xem chi tiết

Bài 5.26 trang 93

Minh làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh trên mạng Internet 6 lần và ghi lại kết quả (tỉ lệ số câu đúng) như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.27 trang 94

Nhà trường vận động mỗi bạn tặng một món quà cho các bạn học sinh vùng lũ lụt. Biểu đồ Hình 5.19 biểu diễn tỉ lệ học sinh lớp 7A tặng các món quà khác nhau. Lớp 7A có 40 học sinh. Tính số học sinh tặng từng loại món quà.

Xem chi tiết

Bài 5.28 trang 94

Đóng góp trực tiếp (đơn vị là tỉ đô la) của ngành du lịch cho GDP toàn cầu từ năm 2015 đến năm 2019 được cho trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 5.29 trang 94

Tỉ lệ đói nghèo tính trên tổng số dân của Mỹ trong các năm từ 2015 đến 2019 được cho trong biểu đồ Hình 5.20

Xem chi tiết

Bài 5.30 trang 95

Cho biểu đồ hình 5.21 a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ mắc HIV theo vùng năm 2019. b) Năm 2019, thế giới có 1 700 ca mắc mới HIV. Số lượng mắc mới HIV của mỗi khu vực trên khoảng bao nhiêu người?

Xem chi tiết

Bài 5.31 trang 96

Một nghiên cứu đã đưa ra tỉ lệ học sinh cấp THCS nghiện điện thoại di động trong những năm gần đây như biểu đồ Hình 5.22.

Xem chi tiết

Bài 5.32 trang 98

Cho biểu đồ hình 5.32 a) Các đường màu xanh, màu xám biểu diễn những dãy số liệu nào? b) Mỗi trục đứng bên trái, bên phải biểu diễn giá trị ứng với đường nào?

Xem chi tiết