Lý thuyết về sắt (Fe)


Sắt có Z = 26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn.

I. Vị trí và cấu tạo

- Fe: Z = 26 1s22s22p63s23p63d64s2

=> Sắt nằm ở chu kì 4, nhóm VIIIB, ô số 26.

Là kim loại chuyển tiếp, có xu hướng nhường 2, 3 electron khi tham gia phản ứng hóa học

- Sắt có 2 kiểu mạng tinh thể là lập phương tâm diện và lập phương tâm khối

II. Tính chất vật lý

Sắt là kim loại có màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở nhiệt độ 1540oC, có khối lượng riêng 7,9 g/cm3. Sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đặc biệt có tính nhiễm từ.

III. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim

Fe  +  S  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  FeS

3Fe  +  2O2  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  Fe3O4

2Fe  +  3Cl2  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  2FeCl3

2. Tác dụng với axit

Fe + axit HCl, H2SO4 loãng sinh ra muối + H2

Fe  +  H2SO4  →  FeSO4  +  H2

Fe + axit có tính OXH mạnh sinh ra muối + sản phẩm khử + H2O

Fe  +  4HNO3  →  Fe(NO3)3  +  2H2O  +  NO­   

2Fe  +  6H2SO4  → Fe2(SO4)3  +  6H2O  +  3SO2­

=> Fe thụ động trong HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội.

3. Tác dụng với dung dịch muối

Fe tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn nó (kim loại đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học)

Fe  +  CuSO4 → FeSO4  +  Cu¯

Fe  +  3AgNO3 (dư) →  Fe(NO3)3  + 3Ag

4. Tác dụng với nước

Ở nhiệt độ cao, sắt khử được hơi nước :

3Fe  +  4H2O  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}<{{570}^{o}}C}\) Fe3O4  +  4H2­

Fe   +   H2O \(\xrightarrow{{{t}^{o}}>{{570}^{o}}C}\)  FeO   +  H2­

IV. Trạng thái tự nhiên

- Sắt là nguyên tố phổ biến thứ 2 trong vỏ trái đất (sau nhôm). 

- Một số quặng sắt quan trọng: Quặng hematit đỏ chứa Fe2O3 khan. Quặng hematit nâu chứa Fe2O3.nH­2O. Quặng manhetit chứa Fe3O4 , quặng xiđerit chứa FeCO3, quặng pirit sắt chứa FeS2.

- Sắt còn có mặt trong hồng cầu của máu. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31. Sắt

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài