Bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12


Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

Đề bài

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng kim loại phản ứng

- Tính số mol khí \(H_2\)

- Viết PTHH

- Từ PTHH suy ra số mol KL từ số mol \(H_2\)

- Lập biểu thức tính nguyên tử khối của kim loại

- Biện luận hóa trị của kim loại, kết luận kim loại cần tìm

Lời giải chi tiết

Khối lượng kim loại phản ứng là \({m_{KL}} = \dfrac{{1,68\% .50}}{{100\% }} = 0,84\,\,gam\)

Số mol H2 là \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,336}}{{22,4}} = 0,015\,\,mol\)

2M + 2nHCl \( \to\) 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

\({n_M} = \dfrac{2}{n}{n_{{H_2}}} = \dfrac{{2.0,015}}{n} = \dfrac{{0,03}}{n}\,\,mol\)

\(M = \dfrac{{0,84}}{{\dfrac{{0,03}}{n}}} = 28n\)

Với n = 1 thì M = 28 (loại)

Với n = 2 thì M = 56 (Fe)

Với n = 3 thì M = 84 (loại)

Đáp án B


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31. Sắt

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài