Bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12


Đề bài

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng kim loại phản ứng

- Tính số mol khí \(H_2\)

- Viết PTHH

- Từ PTHH suy ra số mol KL từ số mol \(H_2\)

- Lập biểu thức tính nguyên tử khối của kim loại

- Biện luận hóa trị của kim loại, kết luận kim loại cần tìm

Lời giải chi tiết

Khối lượng kim loại phản ứng là \({m_{KL}} = \dfrac{{1,68\% .50}}{{100\% }} = 0,84\,\,gam\)

Số mol H2 là \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,336}}{{22,4}} = 0,015\,\,mol\)

2M + 2nHCl \( \to\) 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

\({n_M} = \dfrac{2}{n}{n_{{H_2}}} = \dfrac{{2.0,015}}{n} = \dfrac{{0,03}}{n}\,\,mol\)

\(M = \dfrac{{0,84}}{{\dfrac{{0,03}}{n}}} = 28n\)

Với n = 1 thì M = 28 (loại)

Với n = 2 thì M = 56 (Fe)

Với n = 3 thì M = 84 (loại)

Đáp án B


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.