Lý thuyết luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Biết được các phản ứng nhận biết từng

- Biết được các phản ứng nhận biết từng cation: Ba2+, Fe2+, Al3+, Cu2+.

- Biết được các phản ứng nhận biết từng anion: No3-, SO42-, CO32-, Cl-

- Biết được các phản ứng nhận biết từng chất khí: SO2, CO2, NH3, H2S.


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD