Bài 2 trang 180 SGK Hóa học 12


Có 5 ống nghiệm không nhãn

Đề bài

Có 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

A. Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2

B. Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2

C. Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2

D. Cả 5 dung dịch

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiện tượng khác nhau khi cho từng giọt NaOH vào từng dung dịch để nhận biết ra dung dịch đó 

( màu sắc dung dịch thay đổi, xuất hiện kết tủa, có khí thoát ra, mùi của khí...)

Lời giải chi tiết

Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa năm dung dịch chứa ion: NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2:

+ NH4Cl cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng thoát khí mùi khai.

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O

+ MgCl2 cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Mg(OH)2

MgCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Mg(OH)2

+ FeCl2 cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng xanh Fe(OH)2, để 1 lúc ngoài không khí chuyển sang màu nâu đỏ.

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)

+  AlCl3 cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 rồi tan trong kiềm dư.

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3↓ + NaOH → NaAlO2 + H2O

+  CuCl2 cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa xanh lơ Cu(OH)2

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Đáp án D

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD