Lý thuyết: Chủ nghĩa duy vật biện chứng


Bằng việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học trên nền tảng thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng, chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật, là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.

Bằng việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học trên nền tảng thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng, chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật, làhạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản củachủ nghĩaMác— Lênin nói riêng và toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung.

Loigiaihay.comBình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm