Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Bình chọn:
4 trên 58 phiếu

Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm :
- Biết trước âm mưu xâm lược nước ta của Nam Hán nên đề phòng.
- Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan