Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Bình chọn:
4.1 trên 127 phiếu

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 6

Đề bài

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ:

- Thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không cam chịu sống dưới ách đô hộ của nhân dân ta.

- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu