Hoạt động 8: Rèn luyện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó trong việc thực hiện mục tiêu của bản thân trang 25 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thực hiện những việc làm cần thiết để rèn luyện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó.

Đề bài

- Thực hiện những việc làm cần thiết để rèn luyện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó.

- Chia sẻ kết quả và những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tự thực hiện.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí