Hoạt động 8: Rèn luyện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó trong việc thực hiện mục tiêu của bản thân trang 25 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Đề bài

- Thực hiện những việc làm cần thiết để rèn luyện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó.

- Chia sẻ kết quả và những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tự thực hiện.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm