Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của người có trách nhiệm trang 20 SGK hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thảo luận để xác định những biểu hiện của người có trách nhiệm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận để xác định những biểu hiện của người có trách nhiệm.

Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn để xác định.

Lời giải chi tiết:

- Trách nhiệm trong công việc:

+  Biết coi trọng thời gian

+ Bảo đảm hoàn thành các công việc.

+  Không đổ lỗi và luôn tôn trọng sự cố gắng của người khác

+  Không than thở và không viện cớ

+ Thừa nhận sai trái

- Trách nhiệm trong việc hỗ trợ người khác:

+ Hướng dẫn cách làm, cho lời khuyên,...

+ Kiên nhẫn giảng giải, giúp đỡ khi bạn không hiểu.

+ Không đổ lỗi

+ …..

Câu 2

Chia sẻ việc thể hiện tính trách nhiệm của bản thân khi thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ người khác cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ  về những việc mình đã và đang làm thể hiện tính trách nhiệm.

Lời giải chi tiết:

- Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao: làm bài tập về nhà, giúp đỡ bố mẹ công việc nhà,....

- Khi làm sai sẵn sàng nhận lỗi

- Nhiệt tình giúp đỡ các bạn khi học và làm bài cùng nhóm.

- Đến đúng giờ không để mọi người phải chờ đợi.

- ......


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí