Hoạt động 3: Tìm hiểu về quan điểm sống trang 15 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Thảo luận thế nào là quan điểm sống? Quan điểm sống của cá nhân sẽ ảnh hưởng, chi phối lối sống, cách hành động, ứng xử của cá nhân đó như thế nào? Cho ví dụ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận thế nào là quan điểm sống?

Phương pháp giải:

Em đưa ra ý kiến của mình để trao đổi với các bạn.

Lời giải chi tiết:

Quan điểm sống chính là cách ta nhìn nhận cuộc đời, cách ta lựa chọn hướng đi, lựa chọn những lời nói và hành vi phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Câu 2

Quan điểm sống của cá nhân sẽ ảnh hưởng, chi phối lối sống, cách hành động, ứng xử của cá nhân đó như thế nào? Cho ví dụ.

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu và chia sẻ suy nghĩ của mình.

Lời giải chi tiết:

Quan điểm sống của cá nhân rất quan trọng, nó sẽ định hướng, chi phối lối sống, cách sống, cách hành động, ứng xử của cá nhân đó.

Ví dụ: Nếu một bạn học sinh  có quan điểm sống tích cực khi gặp một bài toán khó, bạn sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục tìm hiểu, cố gắng bằng mọi cách để giải bài toán khó ấy.

Câu 3

Nêu một vài quan điểm sống của em.

Phương pháp giải:

Em nêu một vài quan điểm sống của em.

Lời giải chi tiết:

- Luôn là chính mình.

- Tin tưởng vào bản thân.

- Dám mơ ước và dám thực hiện.

- Không quan trọng là nhanh hay chậm miễn là đừng dừng lại.

-.....

Câu 4

Tranh biện về một số quan điểm sống sau:

Có chí thì nên (Tục ngữ Việt Nam).

Thất bại là mẹ của thành công (Khuyết danh).

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn (Tục ngữ Việt Nam).

Phương pháp giải:

Học sinh thảo luận.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý: Tranh biện về quan điểm sống “Có chí thì nên”

- Ủng hộ: tầm quan trọng của ý chí trong việc thực hiện những ước mơ, những khát vọng. Việc to lớn như thế nào khó khăn đến cỡ nào, chỉ cần bản thân chúng ta có ý chí, có nghị lực, kiên cường vượt qua mọi thử thách gian lao, quyết không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có được thành công, được kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi.

- Phản đối:

+ Sự thành công của con người bị chi phối bởi nhiều yếu tố: xuất phát điểm của gia đình, ….


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí