Hoạt động 6: Rèn luyện tính cách và tư duy tích cực của bản thân trang 17 SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Kết nối tri thức


Rèn luyện tính cách và điều chỉnh tư duy tích cực của bản thân.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

- Rèn luyện tính cách và điều chỉnh tư duy tích cực của bản thân.

- Chia sẻ kết quả và những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phương pháp giải:

Em rèn luyện theo những cách đã biết và chia sẻ kết quả cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm