Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường

Hoạt động 3: Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng trang 8 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Chia sẻ những việc làm tốt, chưa tốt trong việc thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ những việc làm tốt, chưa tốt trong việc thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

Phương pháp giải:

Em theo dõi việc thực hiện nội quy của mình và chia sẻ.

Lời giải chi tiết:

 - Những việc làm tốt:

+ Đi học đúng đầy đủ

+ Có ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật

+ Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài

+ Tham gia các chương trình hoạt động của trường lớp.

+ Hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

+ Hòa đồng với các bạn trong lớp

+ Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô.

+ ….

- Những việc chưa làm được:

+ Nhiều lúc còn đi học muộn

+ Còn nói chuyện riêng trong giờ học

+ Chưa thực sự tích cực trong một số chương trình và hoạt động của trường lớp.

+ …..

Câu 2

Xác định nguyên nhân trong việc thực hiện chưa tốt nội quy của trường, lớp và đề xuất biện pháp khắc phục.

 

Phương pháp giải:

Em xác định những nguyên nhân khiếm mình chưa thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và đề xuất biện pháp khắc phục.

Lời giải chi tiết:

- Nguyên nhân:

+ Ý thức chấp hành nội quy chưa cao.

+ Bị xao nhãng bởi những bạn xung quanh

+ Tác động của internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội, phim ảnh, âm nhạc,....

+ …..

- Đề xuất biện pháp khắc phục:

+ Tự lập bảng theo dõi việc thực hiện nội quy của trường lớp và theo dõi hằng ngày.

+ Thường xuyên tự nhắc nhở bản thân thực hiện nội quy.

+ Nhờ bố mẹ, thầy cô, bạn bè nhắc nhở.

+ Áp dụng biện pháp thưởng phạt khi thực hiện tốt và chưa tốt nội quy,..

+ …..

Câu 3

Xác định nguyên nhân trong việc thực hiện chưa tốt nội quy của cộng đồng và đề xuất biện pháp khắc phục.

Phương pháp giải:

Em quan sát và tìm hiểu việc thực hiện nội quy cộng đồng trong cuộc sống để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Lời giải chi tiết:

- Nguyên nhân chưa thực hiện tốt nội quy của cộng đồng:

+ Ý thức thực hiện và chấp hành nội quy chưa cao

+ Đề cao quyền lợi cá nhân mà xem nhẹ lợi ích của cộng đồng.

+ …

- Đề xuất biện pháp:

+ Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành nội quy cộng đồng.

+ Mỗi người phải tự xác định được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy cộng đồng.

+ Có hình thức thưởng phạt đối với việc thực hiện tốt và chưa tốt nội quy cộng đồng.

+ …..


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm