Hoạt động 4: Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân trang 16 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.

Phương pháp giải:

Em xác định điểm mạnh điểm yếu của bản thân để lập và thực hiện kế hoạch.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

Câu 2

Rèn luyện tính cách theo kế hoạch đã xây dựng.

Phương pháp giải:

Em rèn luyện tính cách theo kế hoạch đã xây dựng.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 3

Chia sẻ kết quả và những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ kết quả và những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí