Hoạt động 5: Thực hiện trách nhiệm với gia đình trang 36 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thay đổi thói quen chưa phù hợp để thực hiện tốt hơn sự quan tâm thường xuyên đến người thân; yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ; giữ gìn truyền thống gia đình.

Đề bài

- Thay đổi thói quen chưa phù hợp để thực hiện tốt hơn sự quan tâm thường xuyên đến người thân; yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ; giữ gìn truyền thống gia đình.

- Thực hiện lao động giúp gia đình theo kế hoạch đã xây dựng và đạt kết quả như dự kiến.

- Thực hiện biện pháp phát triển kinh tế gia đình đã lựa chọn và đạt được mục tiêu đặt ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào hướng dẫn và thực hiện.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí