Hoạt động 5: Thực hiện trách nhiệm với gia đình trang 36 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Đề bài

- Thay đổi thói quen chưa phù hợp để thực hiện tốt hơn sự quan tâm thường xuyên đến người thân; yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ; giữ gìn truyền thống gia đình.

- Thực hiện lao động giúp gia đình theo kế hoạch đã xây dựng và đạt kết quả như dự kiến.

- Thực hiện biện pháp phát triển kinh tế gia đình đã lựa chọn và đạt được mục tiêu đặt ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào hướng dẫn và thực hiện.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu