Hoạt động 1: Xác định tính cách của bản thân SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Xác định một số nét tính cách của bản thân trong học tập, công việc, sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp, ứng xử với người khác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xác định một số nét tính cách của bản thân trong học tập, công việc, sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp, ứng xử với người khác.

Phương pháp giải:

Em dựa vào những hành động, lời nói, suy nghĩ của bản thân trong học tập, công việc, sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp, ứng xử với người khác để xác định.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 2

Thảo luận về cách xác định tính cách của bản thân.

Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn về cách xác định tính cách của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Căn cứ vào những hành vi, thói quen, cách ứng xử,…của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

- Căn cứ vào kết quả học tập, lao động, giao tiếp, hoạt động xã hội của bản thân.

- Căn cứ vào nhận xét của những người xung quanh về mình.

Câu 3

Chia sẻ về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của em.

Phương pháp giải:

Em xác định và chia sẻ về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của em.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

- Điểm mạnh: cởi mở, hòa đồng, năng động,...

- Điểm yếu: chủ quan, hiếu thắng,...


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí