Hoạt động 3: Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động lao động trong gia đình trang 35 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Hãy liệt kê những hoạt động lao động trong gia đình mà bố mẹ giao cho em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy liệt kê những hoạt động lao động trong gia đình mà bố mẹ giao cho em.

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân và liệt kê.

Lời giải chi tiết:

- Nấu cơm.

- Quét nhà

- Tưới rau

- Trông em

- …

Câu 2

Xây dựng kế hoạch thực hiện. 

Gợi ý:

Phương pháp giải:

Em xây dựng kế hoạch thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Thực hiện các hoạt động lao động trong gia đình theo kế hoạch.

- Những việc nào làm chưa xong, em cần phải làm tiếp?

- Những việc nào làm chưa tốt, em cần phải làm lại?

Phương pháp giải:

Em thực hiện các hoạt động và theo dõi kết quả.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí