Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp

Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của sự chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp trang 28 SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Kết nối tri thức


Chia sẻ với các bạn về sự chủ động học tập, giao tiếp trong các môi trường.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ với các bạn về sự chủ động học tập, giao tiếp trong các môi trường.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và chia sẻ với các bạn.

Lời giải chi tiết:

  • Ở trường, lớp:

- Tích cực phát biểu, xây dựng bài.

- Chủ động chia sẻ với thầy cô, bạn bè.

- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường lớp.

- ….

  • Ở nhà:

- Tự giác ôn bài, chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo.

- Chủ động chia sẻ với người thân về học tập.

- Chủ động giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà.

- Chủ động giúp em học bài.

- …..

  • Thực tiễn xã hội:

- Vận dụng kiến thức bài học vào thực tế.

- Chủ động chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người.

- Nhiệt tình giúp đỡ người gặp khó khăn

- …

  • Ở các trung tâm câu lạc bộ:

- Tìm hiểu kiến thức bài học.

- Chủ động làm quen với các bạn.

- Chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến của bản thân.

- ……

Câu 2

Thảo luận, xác định những việc cần làm để thể hiện sự chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.

Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn để xác định

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí