Hoạt động 5: Thực hành thể hiện tính trách nhiệm, sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trang 23 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Đề xuất cách thể hiện trách nhiệm, tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó trong các tình huống sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đề xuất cách thể hiện tính trách nhiệm, sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó trong các tình huống sau:

Phương pháp giải:

Em đọc kỹ tình huống và đề xuất cách giải quyết.

Lời giải chi tiết:

- Tình huống 1:

+ Nếu là Quân em sẽ không buồn hay tức giận trước thái độ coi thường của các bạn mà cố gắng học tập, và làm việc chung với các bạn để có thể học tốt hơn ở môn Tin.

+ Nếu là các bạn trong lớp em sẽ chủ động đến làm quen và giúp đỡ Quân học tập và giúp bạn từng bước hòa nhập được với môi trường học tập mới.

- Tình huống 2:

+ Nếu là Vân em sẽ chủ động học hỏi, nhờ các bạn khác chỉ dạy các kỹ thuật dựng clip.

+ Nếu là các bạn khác em sẽ chủ động đề xuất, hướng dẫn và dạy cho Vân kỹ thuật dựng clip và cùng bạn thực hành kỹ thuật dựng clip.

- Tình huống 3:

+ Nếu là Phương, em sẽ không nản chí mà cố gắng giữ gìn sức khỏe đồng thời cổ vũ động viên tinh thần cho các thành viên khác trong đội.

+ Động viên, an ủi bạn khi bạn không may gặp phải chấn thương khi luyện tập. Nhắc nhở bạn chú ý giữ gìn sức khỏe để sức khỏe ổn định chờ đến ngày thi đấu.

- Tình huống 4:

+ Nếu là Ngọc, em chủ động học cùng và giúp Tuấn trong việc ôn luyện và làm bài tập môn tiếng Anh, để giúp bạn cùng tiến bộ.

+ Nếu là Tuấn, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thêm môn tiếng Anh và nhờ Ngọc giúp đỡ mình.

Câu 2

Xác định những việc bản thân cần làm để thể hiện trách nhiệm, sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương pháp giải:

Em xác định những việc bản thân cần làm để thể hiện trách nhiệm, tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lời giải chi tiết:

- Khi gặp khó khăn không được nản chí lùi bước mà phải cố gắng hết sức để hoàn thành.

- Khi có mắc lỗi sai không đùn đẩy trách nhiệm mà nhận lỗi và tìm cách sửa chữa.

- Giúp đỡ các bạn khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.

- ......


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí