Hoạt động 4: Thảo luận về kế hoạch tài chính cá nhân trang 22 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thảo luận về các loại kế hoạch tài chính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận về các loại kế hoạch tài chính cá nhân.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý, đưa ra ý kiến của bản thân và thảo luận với các bạn

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 2

Thảo luận về cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của bạn Trang dưới đây:

Gợi ý:

- Thời gian thực hiện kế hoạch.

- Xác định loại kế hoạch.

- Mục tiêu kế hoạch.

- Cách thức thực hiện kế hoạch.

Phương pháp giải:

Em đọc kế hoạch và dựa vào gợi ý để đưa ra ý kiến  thảo luận với các bạn

Lời giải chi tiết:

- Thời gian thực hiện kế hoạch: 6 tháng.

- Xác định loại kế hoạch: Kế hoạch tài chính.

- Mục tiêu kế hoạch: mua 1 chiếc máy tính phục vụ học tập, giá 5 triệu đồng.

- Cách thực hiện kế hoạch:

+ Làm rau mầm, nước giải khát, đồ thủ công,....để bán.

+ Thu gom giấy báo cũ, vỏ chai,....để bán.

+ Tiết kiệm tiền tiêu vặt trong vòng 6 tháng.

Câu 3

Chia sẻ về cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.

Gợi ý:

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và chia sẻ cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.

Lời giải chi tiết:

Bước 1:

+ Xác định mục tiêu tài chính

+ Xác định khoảng thời gian thực hiện.

+ Số tiền cần thiết để thực hiện mục tiêu.

Bước 2: Xác định số tiền đã có và số tiền còn thiếu.

Bước 3: Xác định những biện pháp cần thiết và có khả năng thực hiện được để hoàn thành mục tiêu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí