Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trang 20 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thảo luận để xác định những việc làm thể hiện sự tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận để xác định những việc làm thể hiện sự tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và thảo luận với các bạn để xác định.

Lời giải chi tiết:

- Việc làm thể hiện sự tự chủ:

+ Đưa ra một quyết định, 1 lựa chọn là do ý muốn của bản thân chứ không phải theo số đông

+ Luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi hoàn cảnh

+ Có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng

+ …

- Việc làm thể hiện ý chí vượt khó:

+ Vượt lên khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Không nản lòng trong quá trình

+ ….

- Việc làm thể hiện lòng tự trọng:

+ Hoàn thành công việc được giao

+ Không gian lận

+ Dũng cảm nhận lỗi

+ Giữ chữ tín

+ ….

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Thảo luận để xác định những việc làm thể hiện sự tự chủ,lòng tự trọng và ý chí vượt khó trong tình huống sau:

Phương pháp giải:

Em đọc kỹ tình huống và xác định.

Lời giải chi tiết:

- Vinh sắp xếp thời gian, phân công công việc hợp lý giữa việc học và giúp đỡ ông bà.

- Vinh hứa với bố mẹ chăm sóc em, bảo ban em học hành.

- Vinh giúp đỡ ông bà.

- Vinh tranh thủ làm thêm những công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

- Khi thật sự khó khăn, Vinh mới nhờ đến sự giúp đỡ của các bác, các cô chú.

- Dù bận rộn những kết quả học tập của Vinh vẫn tốt.

Câu 3

Chia sẻ về việc thực hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó của bản thân.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với các bạn về những việc em đã và đang làm thể hiện sự tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí