Hoạt động 7: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân trang 24 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Đề bài

- Xác định một mục tiêu tài chính ngắn hạn hoặc trung hạn cho bản thân.

- Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu trên.

- Chia sẻ về kết quả tài chính của mình với bạn bè, người thân và lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người.

- Điều chỉnh lại kế hoạch tài chính của bản thân sau khi xin ý kiến tư vấn của bạn bè và người thân.

- Thực hiện theo kế hoạch tài chính đã xây dựng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa theo hướng dân để hoàn thành.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm