Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường

Hoạt động 4: Giáo dục truyền thống nhà trường trang 9 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Lựa chọn một truyền thống nổi bật của nhà trường để lập kế hoạch tổ chức giáo dục.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Lựa chọn một truyền thống nổi bật của nhà trường để lập kế hoạch tổ chức giáo dục.


Phương pháp giải:

Em tìm hiểu về truyền thống nổi bật của nhà trường và lựa chọn một truyền thống nổi bật để lập kế hoạch.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

- Mục tiêu: Học sinh trong trường phát huy được truyền thống thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với những thế hệ trước.

- Nội dung:

+ Lịch sử hình thành truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

+ Những biểu hiện biết ơn, kính trọng của học sinh với những thế hệ đi trước.

+ Tác động của truyền thống đó đối với sự phát triển của nhà trường và học sinh.

+ …

- Hình thức tổ chức: Thuyết Hình thức tổ chức: thuyết trình kết hợp xem video, tham quan phòng truyền thống, xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm.

- Phân công trách nhiệm:

+ Tổ 1: chuẩn bị nội dung về lịch sử hình thành truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của trường.

+ Tổ 2: sưu tầm các hình ảnh thể hiện sự biết ơn của các thế hệ học sinh trong trường với những thế hệ trước.

+ Tổ 3: phân tích tác động của truyền thống đó đối với sự phát triển của nhà trường và học sinh.

- Thời gian: tiết sinh hoạt dưới cờ tuần cuối tháng 10

- Địa điểm: sân trường.

- Kết quả mong đợi: HS giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn.”.

Câu 2

Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.

Gợi ý:

- Nội dung truyền thống được tổ chức giáo dục.

- Những thành công và những nhược điểm cần rút kinh nghiệm.

- Hình thức tổ chức: thuyết trình, video, hình ảnh,...

Phương pháp giải:

Em chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.

Lời giải chi tiết:

- Nội dung tuyên truyền tổ chức giáo dục: Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

- Những thành công:

+ Học sinh hiểu biết hơn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

+ Học sinh có ý thức và thực hiện những hoạt động giữ gìn truyền thống "Uống nước nhớ  nguồn".

- Những điểm cần rút kinh nghiệm:

+ Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức nhằm tạo sự hứng thú, say mê trong học sinh.

+ Nên có những tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn các tài liệu tham khảo để các em có thể tìm nghiên cứu trước khi tiến hành hoạt động.

- Hình thức tổ chức: thuyết trình, video, hình ảnh.

Câu 3

Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.

Gợi ý:

- Đối với bản thân.

- Đối với nhà trường.

- Đối với xã hội

-....

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu và đánh giá ý nghĩa, tác động của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.

Lời giải chi tiết:

- Đối với bản thân:

+ Biết thêm về truyền thống của trường.

+ Nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của trường.

+ Thêm yếu quý và tự hào về trường của mình hơn.

+ …

- Đối với nhà trường:

+ Nâng cao nhận thức về truyền thống cho học sinh toàn trường.

+ Tạo ra môi trường trường học lành mạnh, và tiến bộ hơn.

+ …

- Đối với xã hội:

+ Hình thành một thế hệ trẻ có hiểu biết và nhận thức tốt về những truyền thống tốt đẹp của nhà trường nói riêng và đất nước nói chung.

+ Tạo lên một xã hội tiến bộ hơn.

+ ….


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí