Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu hiện của người có tư duy phản biện trang 21 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Thảo luận để xác định biểu hiện của người có tư duy phản biện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận để xác định biểu hiện của người có tư duy phản biện.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và thảo luận với các bạn.

Lời giải chi tiết:

- Luôn đặt nhiều câu hỏi về sự vật, hiện tượng.

- Luôn suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau.

- Luôn chủ động tìm hiểu những lí lẽ và dẫn chứng khi đánh giá.

- Tiếp nhận và phân tích những thông tin, quan điểm trái chiều trước khi đánh giá.

- Không ngại thay đổi suy nghĩ.

- Luôn tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ sáng tạo.

- …..

Câu 2

Xác định các yêu cầu khi tư duy phản biện.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và tìm hiểu để xác định.

Lời giải chi tiết:

- Suy nghĩ độc lập.

- Lắng nghe các quan điểm khác nhau.

- Đặt ra các câu hỏi: Như thế nào? Tại sao? Khi nào? Ở đâu? Với ai? Cái gì?

- Cập nhật và sàng lọc, kiểm tra độ tin cậy của thông tin.

- Tư duy mở.

- Lắng nghe các quan điểm khác nhau.

- Phân tích vấn đề cách hệ thống, có chiều rộng và chiều sâu.

- …..

Câu 3

Chia sẻ về những biểu hiện của tư duy phản hiện mà em đã có.

Phương pháp giải:

Em Chia sẻ về những biểu hiện của tư duy phản hiện mà em đã có.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí