Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện trang 7 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức


Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng. Thảo luận để xác định cách thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng.

a, Nội quy của trường, lớp

Gợi ý:

- Quy tắc giao tiếp ứng xử

- Quy định trong học tập

- Quy định về trang phục

- Quy định về thái độ tham gia hoạt động chung.

- Quy định về bảo vệ tài sản và môi trường.

- ….

b, Những quy định của cộng đồng nơi em sống.

Gợi ý:

- Quy định về ứng xử văn hóa nơi công cộng.

- Quy định về tham gia hoạt động, phong trào chung được tổ chức trong cộng đồng.

- ….

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu nội quy của trường, lớp; quy định của cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) Nội quy của trường, lớp:

b) Quy định của cộng đồng:

 

Câu 2

Thảo luận để xác định cách thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

Gợi ý:


Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn và dựa vào gợi ý để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

a, Biện pháp của tập thể lớp:

- Xây dựng tiêu chí thi đua

- Theo dõi việc thực hiện nội quy của cá nhân.

- Quy định về chế độ khen thưởng và hình phạt cho việc thực hiện tốt và không tốt nội quy, quy định của trường lớp.

- Nhắc nhở nhau thực hiện nội quy, quy định.

-....

b, Biện pháp cá nhân

- Tuân thủ nội quy.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Xác định cách khắc phục những điểm yếu.

- Theo dõi việc thực hiện nội quy của mình hằng ngày.

- Quan sát các bạn thực hiện và học hỏi những điều tốt, những cách hay khi thực hiện nội quy, quy định,....


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí