Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Kết nối tri thức Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường

Hoạt động 6: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự rèn luyện bản thân để thực hiện tốt các quy định chung trang 11 SGK hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức


Xác định những điều cản trở em thực hiện tốt những nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng để lập và thực hiện kế hoạch.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xác định những điều cản trở em thực hiện tốt những nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng để lập và thực hiện kế hoạch.

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân và xác định.

Lời giải chi tiết:

- Những điều cản trở em thực hiện tốt những nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng:

+ Chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện nội quy.

+ Ý thức tự giác thực hiện chưa cao.

+ Ảnh hưởng của những người xung quanh

+ Ảnh hưởng của các phương tiện giải trí: tivi, điện thoại,...

- Lập và thực hiện kế hoạch:

Gợi ý:

+ Em tìm hiểu về các nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

+ Lập bản kế hoạch cho từng công việc cụ thể dựa theo những quy định, nội quy đó.

+ Theo dõi việc thực hiện hằng ngày.

Câu 2

Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí