Bài tập 4 trang 39 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 4 trang 39 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Đề bài

Điền những nét chính về các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc, phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911 vào bảng dưới đây:

Niên đại

Dữ kiện lịch sử

1840 - 1842

 

1851 - 1864

 

1898

 

8 - 1905

 

10 - 10 - 1911

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II, III: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Cách mạng Tân Hợi (1911).

Lời giải chi tiết

Niên đại

Dữ kiện lịch sử

1840 - 1842

Cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược.

1851 - 1864

Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc.

1898

Cuộc vận động Duy Tân.

8 - 1905

Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập.

10 - 10 - 1911

Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí