Bài tập 3 trang 64 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Hãy điểm những nét chính về phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.

- Các phong trào tiêu biểu:

- Quy mô:

- Tính chất:

- Kết quả:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.

Lời giải chi tiết

Phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939:

- Các phong trào tiêu biểu:

+ Năm 1919, phong trào Ngũ Tứ.

+ 1926 - 1927, “Chiến tranh Bắc phạt”.

+ 1927 - 1937, nội chiến cách mạng giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản.   

+ Từ năm 1937, thời kì hợp tác Quốc - Cộng cùng nhau kháng chiến chống Nhật.

- Quy mô: Trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Tính chất: Cách mạng dân tộc dân chủ.

- Kết quả:

+ Sau phong trào Ngũ Tứ: Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá rộng rãi.

+ Sau cuộc “Chiến tranh Bắc phạt”: Các tập đoàn phong kiến quân phiệt thống trị ở phía Bắc Trung Quốc bị đánh bại.

+ Từ năm 1937, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật được hình thành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.