Bài tập 1 trang 63 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 20 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh trong thời kì 1918 - 1939 ở các nước và các khu vực

Đề bài

Hãy ghi tiếp những phong trào đấu tranh trong thời kì 1918 - 1939 ở các nước và các khu vực sau:

- Trung Quốc:

- Mông Cổ:

- Ấn Độ:

- Thổ Nhĩ Kì:

- Đông Nam Á:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Những nét chung.

Lời giải chi tiết

- Trung Quốc: phong trào Ngũ Tứ (1919).

- Mông Cổ: cách mạng của nhân dân Mông Cổ (1921 - 1924).

- Ấn Độ: phong trào đấu tranh chống thực dân Anh diễn ra sôi nổi dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại.

- Thổ Nhĩ Kì: chiến tranh giải phóng dân tộc (1919 - 1922)

- Đông Nam Á: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dâng cao ở nhiều nước như: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí