SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam

Bài 57. Thực hành và trải nghiệm đo độ dài


Bài 1.Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 58. Luyện tập chung

    Bài 4. Mi và Mai đi tham quan cùng bố mẹ. Điểm tham quan cách nhà 50 km. Đến trạm dừng nghỉ, bố cho biết ô tô đã đi được 25 km. Hỏi từ trạm dừng nghỉ còn cách điểm đến bao nhiêu ki-lô-mét?

  • Bài 56. Giới thiệu tiền Việt Nam

    Bài 1. Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp ...

  • Bài 55. Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét

    Bài 3. Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi đá cầu. Nam đá quả cầu bay xa 4 m. Việt đá quả cầu bay xa 5 m. Rô-bốt đá quả cầu bay xa 7 m. a) Bạn nào đá quả cầu bay xa nhất? b) Việt đá quả cầu bay xa hơn Nam bao nhiêu mét?