SGK Toán lớp 2 - KNTT Chủ đề 6: Ngày - giờ, giờ - phút, ngày - tháng

Bài 29. Ngày - giờ, giờ - phút


Giải Bài 29. Ngày - giờ, giờ - phút trang SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tìm số thích hợp. Nam làm gì lúc mấy giờ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp.

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi đọc giờ trên đồng hồ gắn với buổi trong ngày.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Dựa vào gọi tên giờ theo buổi: 2 giờ chiều (14 giờ), 7 giờ tối (19 giờ).

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh rồi tìm những đặc điểm để có thể nhận biết buổi trong ngày (sáng, trưa, chiều, ...).

- Dựa vào thời gian hiển thị trên đồng hồ kim, học sinh mô tả xem hoạt động của mỗi bạn diễn ra vào lúc nào, từ đó tìm được đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát tranh ta thấy bạn nữ đi ngủ vào buổi đêm (vì ngoài trời có sao). Do đó bạn nữ đi ngủ lúc 11 giờ đêm hay 23 giờ.

Vậy đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với bức tranh a là đồng hồ B.

b) Quan sát tranh ta thấy các bạn chơi đá bóng vào buổi chiều. Do đó các bạn chơi bóng lúc 3 giờ chiều hay 15 giờ.

Vậy đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với bức tranh b là đồng hồ B.

HĐ2

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp.

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh rồi đọc giờ trên mỗi đồng hồ khi kim dài (kim phút) chỉ số 3, số 6.

- Cần chú ý cách đọc giờ có kèm theo buổi, chẳng hạn 14 giờ 30 phút còn gọi là 2 giờ 30 phút chiều, …

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều, tối hoặc đêm.

Phương pháp giải:

Quan sát, đọc thời gian được hiển thị trên đồng hồ kim rồi liên hệ với đồng hồ điện tử để tìm thời gian tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát thời gian được hiển thị trên đồng hồ điện tử, từ đó nêu được cách đọc giờ theo buổi, chẳng hạn 16 : 00 chỉ 4 giờ chiều.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 30. Ngày - tháng

    Giải Bài 30. Ngày - tháng trang 116, 117, 118 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tìm hai con vật có cùng ngày sinh.

  • Bài 31. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

    Giải Bài 31. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch trang SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ, b) 9 giờ 30 phút, c) 7 giờ 15 phút...

  • Bài 32. Luyện tập chung

    Giải Bài 32. Luyện tập chung trang 122, 123 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Xem hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng.