SGK Toán lớp 2 - KNTT Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bài 39. Bảng nhân 2


Bài 4. Một con cua có 2 cái càng. a) 5 con cua có bao nhiêu cái càng? b) 7 con cua có bao nhiêu cái càng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 10 SGK Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

2 × 4 = 8                                2 × 10 = 20

2 × 7 = 14                              2 × 8 = 16

2 × 1 =  2                               2 × 6 = 12

2 × 5 = 10                              2 × 9 = 18

2 × 2 = 4                                2 × 3 = 6

Bài 2

Bài 2 (trang  SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Phương pháp giải:

- Áp dụng công thức: Thừa số × Thừa số = Tích

- Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 10 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a)

b)

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

b) Thực hiện lần lượt các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Ta có:   2 × 5 = 10

                10 – 8 = 2

                2 × 7 = 14.

Vậy ta có kết quả nh sau:

Bài 2

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 2 tập 1)

Đếm thêm 2 rồi nêu số còn thiếu.

Phương pháp giải:

Học sinh đếm thêm 2 (cách đều 2), chẳng hạn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rồi viết số còn thiếu trong dãy số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 2 tập 1)

Từ các thừa số và tích dưới đây, em hãy lập các phép nhân thích hợp.

Phương pháp giải:

Từ bảng nhân 2, tính nhẩm rồi lựa chọn tìm phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Từ các thừa số và tích đã cho, ta lập các phép nhân là:

2 × 7 = 14                            2 × 8 = 16

Bài 4

Bài 4 (trang 11 SGK Toán 2 tập 1)

Phương pháp giải:

Để tìm số càng cua ta lấy số cái càng của 1 con cua nhân với số con cua.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

 • Bài 40. Bảng nhân 5

  Bài 4. Bác Hoà làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hoà làm được bao nhiêu ống hút?

 • Bài 41. Phép chia

  Bài 1: Chọn phép tính thích hợp...

 • Bài 42. Số bị chia, số chia, thương

  Bài 1.Tìm số thích hợp điền vào ô trống...

 • Bài 43. Bảng chia 2

  Bài 4. Vào bữa cơm gia đình, Mai lấy đũa cho cả nhà. Mai lấy 12 chiếc đũa chia thành các đôi thì vừa đủ mỗi người một đôi. Hỏi gia đình Mai có mấy người?

 • Bài 44. Bảng chia 5

  Bài 3. Cửa hàng hoa có 40 bông hoa cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc?

 • Bài 45. Luyện tập chung

  Bài 3. Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

 • Bài 38. Thừa số, tích

  Bài 3. Tìm tích, biết: a) Hai thừa số là 2 và 4. b) Hai thừa số là 8 và 2. c) Hai thừa số là 4 và 5.

 • Bài 37. Phép nhân

  Bài 1. a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân. b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.