Bài 41. Phép chia


Bài 1: Chọn phép tính thích hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Chọn phép tính thích hợp.

Phương pháp giải:

- Để tìm số lọ hoa cắm được ta lấy số bông hoa chia cho số bông hoa có trong mỗi lọ.

- Để tìm số bông hoa có mỗi lọ ta lấy số bông hoa chia cho số lọ hoa.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

a) 2 × 4 = 8                   b) 2 × 7 = 14

c) 5 × 8 = 40                 d) 5 × 3 = 15

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã cho để viết hai phép chia tương ứng như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

b) 2 × 7 = 14

   14 : 2 = 7 và 14 : 7 = 2

c) 5 × 8 = 40

   40 : 5 = 8 và  40 : 8 = 5

d) 5 × 3 = 15

   15 : 5 = 3 và 15 : 3 = 5

LT

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

b) Dựa vào bảng nhân ở câu a để thực hiện phép chia rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân, phép chia như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 2 cm × 5 = 10 cm

   10 cm : 5 = 2 cm

b) 2 kg × 3 = 6 kg

    6 kg : 3 = 2 kg

c) 2 \(l\) × 4 = 8 \(l\)

    8 \(l\) : 4 = 2 \(l\) 

Bài 3

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Phương pháp giải:

Để tìm số hạt dẻ mỗi bạn nhận được ta lấy số hạt dẻ chia cho số bạn.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số ki-lô-gam gạo, số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi) và hỏi gì (số túi gạo được chia), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số túi gạo ta lấy số ki-lô-gam gạo chia cho số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 kg: 1 túi     

20 kg : ... túi?

Bài giải

Có số túi gạo là:

20 : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi gạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu
 • Bài 42. Số bị chia, số chia, thương

  Bài 1.Tìm số thích hợp điền vào ô trống...

 • Bài 43. Bảng chia 2

  Bài 4. Vào bữa cơm gia đình, Mai lấy đũa cho cả nhà. Mai lấy 12 chiếc đũa chia thành các đôi thì vừa đủ mỗi người một đôi. Hỏi gia đình Mai có mấy người?

 • Bài 44. Bảng chia 5

  Bài 3. Cửa hàng hoa có 40 bông hoa cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc?

 • Bài 45. Luyện tập chung

  Bài 3. Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

 • Bài 40. Bảng nhân 5

  Bài 4. Bác Hoà làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hoà làm được bao nhiêu ống hút?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.